Η σελίδα κάνει χρήση Cookies. Η χρήση της συνεπάγεται η αποδοχή των όρων χρήσης. This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ:

Σημαντική σημείωση: Για τεχνικούς λόγους, το Kallikrateia.gr, δεν αναρτά ολες τις ανακοινώσεις / δελτία τύπου και προκυρήξεις του Δήμου Νέας Προποντίδας. Για να βρείτε όλες τις αναρτήσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Ανάπτυξη έργων βιοαερίου από Ενεργειακές Κοινότητες - περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές του επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία

ΣΤΙΣ . Στην κατηγορία: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής στο έργο ISABEL με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας / μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από την καύση βιοαερίου εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου, καθώς και των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων (οφέλη) που προκύπτουν.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενες κτηνοτροφικές και αγροδιατροφικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εντός των ορίων του Δήμου (χοιροτροφικές μονάδες, σταβλισμένες αγελαδοτροφικές μονάδες, σταβλισμένες μονάδες αιγοπροβάτων, πτηνοτροφικές μονάδες, ελαιοτριβεία, οινοποιεία, τυροκομεία, κτλ.) να εκδηλώσουν την πρόθεση τους αρχικά για ενημέρωση και μετέπειτα για συμμετοχή στην προαναφερόμενη πρωτοβουλία.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κτηνοτροφικών και αγροδιατροφικών επιχειρήσεων είναι προαιρετική, χωρίς κόστος και οποιεσδήποτε άλλες ευθύνες ή/και δεσμεύσεις.

Το έργο ISABEL χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020 (αρ. σύμβασης 691752) και στοχεύει στην προώθηση, υποστήριξη και τόνωση των πρωτοβουλιών για την παραγωγή και αξιοποίηση βιοαερίου από γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο εφαρμόζοντας συμμετοχικές διαδικασίες «κοινωνικής καινοτομίας».

Οι δράσεις του έργου αναπτύσσονται σε τρία διαφορετικά κράτη – μέλη της ΕΕ, και συγκεκριμένα στην Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα. Οι κατά τόπους αρμόδιοι εταίροι του ISABEL θα βοηθήσουν στη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων παρέχοντάς τους εξειδικευμένη υποστήριξη τόσο σε τεχνο-οικονομικά θέματα όσο και σε θέματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου.

Δηλώσεις συμμετοχής στους:

Αστέριος Παπαστεργίου: 23733 50250

Ελισάβετ Παπουλίδου: 23733 50248

 Ο Δήμαρχος                                                             

 Εμμανουήλ Καρράς