Η σελίδα κάνει χρήση Cookies. Η χρήση της συνεπάγεται η αποδοχή των όρων χρήσης. This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

    

Χρυσός χορηγός:
Χρυσός Χορηγός:

Όροι Χρήσης ιστοσελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 23/4/2017

ΑΡΘΡΟ 1 - Προσωπικά Δεδομένα

1Α. Συλλογή & διαχείριση προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του site kallikrateia.gr (εφ εξής για συντομία "το Kallikrateia.gr" ή "(η) ιστοσελίδα" ή "(το) site") υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το kallikrateia.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο Ελληνικό κι Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του kallikrateia.gr.

1Β. Προστασία των προσωπικών δεδομένων
Το kallikrateia.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το kallikrateia.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επισκέπτες / χρήστες του kallikrateia.gr που είναι ανήλικοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του kallikrateia.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων στο site από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, η διαχείριση θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διαγράψει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Το kallikrateia.gr δύναται να επεξεργάζεται για λόγους marketing τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

1Γ - Επεξεργασία IP Addresses
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο kallikrateia.gr, καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του kallikrateia.gr. Το kallikrateia.gr, διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιεί τα στατιστικά κίνησης κάθε μήνα αποκρύπτοντας πρώτα χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν να αποκαλύψουν προσωπικά στοιχεία ενός χρήστη/επισκέπτη.

ΑΡΘΡΟ 2 - Χρήση Cookies

Το kallikrateia.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του site του kallikrateia.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης του kallikrateia.gr μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του kallikrateia.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του kallikrateia.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΑΡΘΡΟ 3 - Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του kallikrateia.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του kallikrateia.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνιοκύ δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site του kallikrateia.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τους παραπάνω λόγους το kallikrateia.gr δύναται να απαγορέψει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 4 – Περιορισμός ευθύνης

4Α. Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες
Το kallikrateia.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites, μερικά από τα οποία δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του. Το kallikrateia.gr δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τρίτων ιστοσελίδων και δεν ενστερνίζεται τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο τους. Το kallikrateia.gr δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banner. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το kallikrateia.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η επίσκεψη των άλλων site γίνεται με δική σας ευθύνη.

4B. Διαθεσιμότητα και ορθότητα περιεχομένου
Το kallikrateia.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων προσωπικών εξυπηρετήσεων (πρόσβαση στο διαδύκτιο), το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης. Το kallikrateia.gr λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και της κίνησης των ειδήσεων μέσω διαδικτύου, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα των ειδήσεων εφόσον αυτές προέρχονται από αναδημοσιεύσεις τρίτων ιστοσελίδων και blogs. Το Kallikrateia.gr δύναται να κάνει χρήση λογισμικού αντιγραφής ειδήσεων μέσω RSS ή άλλων μέσων αυτοματισμού και ως εκ τούτου δε μπορεί να παρέχει τις παραπάνω εγγυήσεις. Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε να προχωρούμε σε διασταύρωση των πληροφοριών στο βαθμό που είναι εφικτό λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών. Το Kallikrateia.gr και οι διαχειριστές του, δεν υιοθετούν καμία από τις θέσεις και ιδέες που μπορεί να αναφέρονται σε άρθρα ειδήσεων, στο Βήμα Πολιτών ή στα σχόλια των χρηστών ή σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα εκτός κι αν δηλώνεται από τον εκάστοτε συγγραφέα του άρθρου με την σημείωση «σ.σ.» ή άλλη παρόμοια σημείωση. Στο τέλος ή την αρχή του κάθε άρθρου ο επισκέπτης μπορεί να βρει τη πηγή του άρθρου. Κύριες πηγές: madata.gr, zougla.gr, enikos.gr, ourlife.gr, thessnews.gr, newsbeast.gr, seleo.gr, cnn.gr, blog Ορθόδοξη Πίστη, blog Το περιβόλι της Παναγίας, Euronews.com, Espressonews.gr, tro-ma-ktiko.blogspot.com, nooz.gr, Halkidikinews.gr κ.α.

4Γ. Περιεχόμενο διαφημίσεων – Εγκυρότητα προϊόντων
Το Kallikrateia.gr έχει τοποθετημένες στις σελίδες τους διαφημίσεις μέσω του προγράμματος AdSense της Google και της εταιρείας AdNow. Σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να εγγυηθούμε για την ασφάλεια των ιστοσελίδων στις οποίες οδηγούν οι σύνδεσμοι οι οποίοι δημιουργούνται από τον διαφημιζόμενο, την ορθότητα της διαφήμισης, καθώς και την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών κατά τη χρήση τους. Το Kallikrateia.gr δεν φιλτράρει, δεν επιλέγει και δεν προωθεί συγκεκριμένες διαφημίσεις μέσω των υπηρεσιών των παραπάνω εταιρειών. Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να έχουν αποκλειστεί κατηγορίες διαφημίσεων μέσω της πλατφόρμας της Google και οι οποίες αφορούν μόνο τις θέσεις διαφήμισης της Google. Ο παραπάνω αποκλεισμός δε συνεπάγεται την ασφάλεια των υπολοίπων δαιφημίσεων.

4Δ. Αλλοι περιορισμοί
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το kallikrateia.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του kallikrateia.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του kallikrateia.gr παρέχονται ως εχουν χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το kallikrateia.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το kallikrateia.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το kallikrateia.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "υιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η διαχείριση δεσμεύεται πως θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι σελίδες της ιστοσελίδας kallikrateia.gr και μόνο να είναι καθαρές από ιούς και επιζήμια συστατικά.

ΑΡΘΡΟ 5 - Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

5Α. Γενικα
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του kallikrateia.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο site του kallikrateia.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Ο επισκέπτης / χρήστης – μέλος των σελίδων του kallikrateia.gr, πιο συγκεκριμμένα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης / χρήστης – μέλος. Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: α) να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη- μέλους. γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

5Β. Νομική κάλυψη
Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού μας τόπου, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό , εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις καταγγελίες που δεχόμαστε απο όλες τις διαθέσιμες πηγές (email, fax, facebook κ.α.).


ΑΡΘΡΟ 6 - Ενδεικτική παράθεση απαγορευμένων χρήσεων των υπηρεσιών του kallikrateia.gr

Οι χρήστες / μέλη του kallikrateia.gr, τηρώντας τη κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, οφείλουν να απέχουν από:

1) την ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που συγκροτεί αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου.

2) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.

3) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, με πορνογραφικό υλικό γενικά, ή παιδική πορνογραφία ειδικά, ή περιεχομένου που προσβάλλει την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.

4) Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

Κάθε επισκέπτης, χρήστης – μέλος των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, ευθύς ως αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις, οφείλει, να ειδοποιεί τον δικτυακό μας τόπο, ο οποίος πλέον υποχρεούται, να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη – μέλους που έκανε την ανάρτηση. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών – χρηστών των σελίδων, και ο πολύ μεγάλος όγκος των θεμάτων που αναρτώνται και δημοσιεύονται, καθιστά αναγκαία τη συμβολή όλων μας, στον εντοπισμό κάθε μη νόμιμης χρήσης, και στον αποκλεισμό τέτοιων φαινομένων.

Ο επισκέπτης – χρήστης – μέλος των σελίδων του kallikrateia.gr, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού μας τόπου, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό , εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήσης – μέλος του δικτυακού μας τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα μας, να διακόπτουμε την χρήση, των προσωπικών κωδικών πρόσβασής (password) αν ο χρήστης – μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγραφόμενους όρους. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις καταγγελίες που δεχόμαστε απο όλες τις διαθέσιμες πηγές (email, fax, facebook κ.α.). (Βλ. Άρθρο 5Β. Νομική κάλυψη)

ΑΡΘΡΟ 7. Όροι χρήσης εργαλείων & υπηρεσιών Ιστοσελίδας

7Α. Newsletters
Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του kallikrateia.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site του kallikrateia.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το kallikrateia.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές χωρίς να οφείλει εξηγήσεις.

7B. Ψηφοφορίες
Το kallikrateia.gr παρέχει στους επισκέπτες/ χρήστες του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων με προεπιλεγμένες απαντήσεις. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το kallikrateia.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη τάση των επισκεπτών του kallikrateia.gr σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Το kallikrateia.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Οι ανοιχτές αυτές ψηφοφορίες ΔΕΝ αποτελούν ούτε πρέπει να λογίζονται ως επιστημονικό εργαλείο (Δημοσκόπηση), παρά μόνο ως καταγραφή μιας τάσης των επισκεπτών σε συγκεκριμένα θέματα. Το kallikrateia.gr μπορεί να καθορίσει και ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

7Γ. Σχόλια - Αναρτήσεις χρηστών
Η υπηρεσία σχολιασμού των άρθρων δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους χρήστες να παραθέτουν το σχολιασμό τους και την άποψή τους στο συγκεκριμένο άρθρο.
Λόγω μεγάλου όγκου σχολίων το kallikrateia.gr έχει δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια πριν αυτά αναρτηθούν. Οι διαχειριστές του kallikrateia.gr έχουν το δικαίωμα να μην αναρτούν ή και να διαγράφουν σχόλια χρηστών κατά την κρίση τους και χωρίς περεταίρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες χρήσης του kallikrateia.gr και επιπλέον:

•    Έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα
•    Περιλαμβάνουν link ή κώδικες html
•    Δημιουργούν αντιπαραθέσεις με άλλους χρήστες
•    Περιέχουν υβριστικό, ρατσιστικό ή ανήθικο χαρακτήρα

και γενικά κατά την κρίση των διαχειριστών του kallikrateia.gr, αναρτήθηκαν για οποιοδήποτε άλλο λόγο και σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο δημιουργήθηκε η υπηρεσία αυτή.

To Kallikrateia.gr και οι διαχειριστές του, δεν φιλτράρουν τα σχόλια και δεν ακολουθούν την πολιτική του monitoring κι ως εκ τούτου δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιοδήποτε σχόλιο μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό για πρόσωπα των ειδήσεων, του Δήμου, των τοπικών ειδήσεων αλλά και της facebook σελίδας και του facebook group μας ή οποιουδήποτε αλλου προσώπου.

7Δ. Διαγωνισμοί
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες πλην οσων εργάζονται ή συνεργάζονται με το Kallikrateia.gr σαν αρθρογράφοι και οι συγγενείς τους εως και Β' βαθμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής στον εκάστοτε διαγωνισμό, παρακαλούμε να διαβάζετε τους όρους συμμετοχής όπως αυτοι θα αναρτώνται στην σχετική σελίδα του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 8. Όροι χρήσης υπηρεσιών Facebook Group "Kallikrateia.gr"

8Α. Δικαίωμα συμμετοχής
Ο χρήστης αποκτά δικαίωμα συμμετοχής χωρίς κόστος/χρέωση απλά πατώντας το αντίστοιχο κουμπί για να γίνει μέλος στο group. Ένας εκ των διαχειριστών εντός ωρών ή ημερών, θα ελέγξει την ορθότητα του αιτήματος και θα προβεί στην αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος του χρήστη. Τα κριτήρια των αποφάσεων είναι εσωτερική υπόθεση του Kallikrateia.gr αν και σε γενικές γραμμές τα μόνα προφίλ που δεν αποδεχόμαστε είναι αυτά με περιεχόμενο το οποίο και η ίδια η κοινότητα του Facebook θεωρεί πέρα των όρων της.

8Β. Δικαίωμα αναρτήσεων – Μη αποδεκτές αναρτήσεις
Δικαίωμα ανάρτησης έχουν όλα τα μέλη του Group. Παρ’ όλα αυτά, οι αναρτήσεις για να γίνουν δημόσιες και ορατές από τα μέλη του group, θα πρέπει να εγκριθούν από έναν εκ των διαχειριστών του group. Όλες οι αναρτήσεις που αφορούν τοπικά ζητήματα, γίνονται αυτομάτως δεκτές. Αναρτήσεις οι οποίες δε γίνονται δεκτές είναι οι εξής: διαφημιστικό περιεχόμενο, πορνογραφικό περιεχόμενο, σύνδεσμοι προς τρίτες ιστοσελίδες ειδησεογραφικού περιεχομένου, εκδηλώσεων και κάθε είδους ανάρτηση με εμπορικό περιεχόμενο το οποίο είναι εκτός επίσημης συνεργασίας με το Kallikrateia.gr. Οι χρήστες οφείλουν να σχολιάζουν με ευπρέπεια.

8Γ. Μπλοκάρισμα χρήστη
Παραβίαση των όρων χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε μπλοκάρισμα του χρήστη από το Group. Είναι στην διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών να μπλοκάρουν οποιοδήποτε χρήστη για λόγους παραβίασης των όρων χρήσης ή για τρίτους λόγους χωρίς να οφείλουν εξηγήσεις.

8Δ. Περιορισμός ευθύνης
Το Kallikrateia.gr και οι διαχειριστές του, αποποιούνται κάθε ευθύνης για σχόλια σε αναρτήσεις από τρίτους, από κακόβουλες αναρτήσεις με links προς τρίτες σελίδες με περιεχόμενο του group βλάψει τον επισκέπτη. Ο επισκέπτης – χρήστης – μέλος των σελίδων του kallikrateia.gr, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος και σχολίου, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού μας τόπου, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό , εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου. Κάθε καταγγελία πολίτη στο Kallikrateia.gr, θα δημοσιευεται εχοντας υπόψη τον παραπάνω ορο.

ΑΡΘΡΟ 9. Αναδημοσιευσεις από το Kallikrateia.gr

9Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou kallikrateia.gr με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

9Β. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou kallikrateia.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "kallikrateia.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του kallikrateia.gr

ΑΡΘΡΟ 10. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του kallikrateia.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του kallikrateia.gr και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΑΡΘΡΟ 11 - Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site του kallikrateia.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους αωωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο kallikrateia.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του kallikrateia.gr. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site του kallikrateia.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Οι διαχειριστές του Kallikrateia.gr δεν ευθύνονται για τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις στους όρους χρήσης. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει μαζί μας σε περίπτωση που έχει απορίες σχετικά με την άδεια χρήσης της ιστοσελίδας. Η εξακολούθηση της χρήσης του kallikrateia.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Χρυσός χορηγός: